Một giấc mơ

DSCF2564.jpg picture by michellenhm

Tối qua mình có một giấc mơ này khá vui, ghi lại để sau này đọc lại cũng thấy vui:

Bối cảnh là sau khi Lã Bố đầu quân vào phe Lưu Bị. Lưu Bị xuất binh đi đâu đó, để lại Trương Phi ở nhà trông coi sạp bán bánh mì (trong giấc mơ thì mình hiểu là Lưu Bị nghèo quá, phải mở sạp bánh mì để kiếm thêm thu nhập). Mình tới mua bánh thì thấy Lã Bố ngồi kế bên Trương Phi để phụ bán (trong mơ mình hiểu là Trương Phi và Lã Bố vốn bất hòa). Có nhiều lọai bánh, mỗi bánh đều có bọc nilông, có dán sẵn tên bánh và giá cả trên đó. Mình chọn một bánh dán nhãn là bánh mì ice cream, giá 9-10 đô. Mình đưa cho Lã Bố hỏi bao nhiêu tiền. Lã Bố quay qua hỏi lại Trương Phi. Trương Phi nói 9-10 đô. Rồi Lã Bố quay lại trả lời mình: 9-10 đô. Mình hỏi lại: tức là 9 hay 10 đô? Lã Bố lại quay qua hỏi Trương Phi. Rồi Trương Phi la um sùm, hai người cãi nhau cái gì đó… Sau đó thế nào thì mình ko còn nhớ nữa.

Giấc mơ này rất vui ấy chứ.

Chắc do ảnh hưởng lúc sáng, mình đọc truyện Tam Quốc Chí, có đọan Lưu Bị thu nhận Lã Bố, rồi lại xuất binh đánh Viên Thuật theo lệnh của Tào Tháo, để lại Trương Phi ở nhà trông coi thành… Mình còn nhớ, hình ảnh Lã Bố trong giấc mơ cũng chính xác là hình vẽ Lã Bố trong truyện.

Dạo này mình hay có những giấc mơ rất gần gũi với những gì xảy ra trong ngày. Những giấc mơ trước mình cũng ko còn nhớ (nhớ để làm gì chứ). Duy chỉ có giấc mơ này là thú vị nhất, nên mình ghi lại, nếu không thì sau này mình cũng sẽ quên luôn.

Lưu Bị đã lên đời, không còn bán dạo dép rơm mà mở sạp bán bánh mì ^^

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s