Triển Mai và Biện Lan (Trích dịch một đoạn trong Đại Hiệp Truyền Kỳ – Ôn Thụy An)

Đoạn sau đây do heen dịch từ nguyên tác tiếng Trung

“Lương Đấu thở ra một hơi, nói: “Ngàn vạn lần không thể quyết đấu trận này. Phương Giác Nhàn là đồ đệ của Triệu Sư Dung, học được kiếm pháp Ngũ Triển Mai; còn năm lộ đao pháp của Công tử Tương là đích truyền từ Ngũ Biện Lan của Liễu Tùy Phong Liễu Ngũ công tử”. Nói đến đây, ông ngẩng đầu lên trời mà than thở: “Nhưng võ công của Liễu Ngũ năm xưa, quả thật thua kém Triệu Sư Dung. Đao pháp của con ta e rằng không phải đối thủ của Ngũ Triển Mai”.

Kỳ thực, Ngũ Triển Mai chưa chắc cao hơn Ngũ Biện Lan. Trong Quyền Lực Bang, ba người Lý Trầm Châu, Triệu Sư Dung, Liễu Tùy phong, võ công của Liễu Ngũ chưa chắc thua kém Triệu Sư Dung. Chỉ là Liễu Ngũ công tử sợ Lý bang chủ kỵ tài, cố ý thâm tàng bất lộ mà thôi. Vì vậy, đao pháp của Liễu Ngũ chưa chắc không thắng được Triệu Sư Dung. Chỉ vì Liễu Ngũ yêu say đắm Triệu Sư Dung, cũng không muốn phản nghịch Lý Trầm Châu hay phá hoại tình cảm Lý Triệu, đã sớm không ham luyến trần đời, chỉ mong được chết dưới tay Triệu Sư Dung mới cam lòng. Năm lộ đao pháp của y, nếu dùng để đối địch với loại võ công khác, quả là thiên y vô phùng. Nhưng để đối phó với kiếm pháp của Triệu Sư Dung, đến chiêu cuối cùng sẽ lộ ra một sơ hở to lớn, đủ để chết dưới chiêu kiếm cuối cùng của Ngũ Triển Mai.

Năm xưa, Liễu Ngũ vì cứu Lý Trầm Châu, Triệu Sư Dung mà tử trận ngay tổng đàn của Quyền Lực Bang. Tình yêu sâu đậm y dành cho Triệu Sư Dung, Lý Trầm Châu cũng hiểu rõ. Nhưng tất cả những chuyện này, ngoài ba người Lý Triệu Liễu, người ngoài không ai được biết. Cho đến nay đã được mười năm, đồ đệ của hai người Triệu Liễu, lại phải quyết đấu một trận sống chết, thật là tạo hóa trớ trêu.

Lương Đấu không biết đao pháp mà Liễu Ngũ vì Triệu Sư Dung sáng tạo lại có sơ hở to lớn đến thế. Bọn họ chỉ dựa vào danh tiếng đương thời của Lý Triệu Liễu mà suy đoán, cho rằng Công tử Tương sẽ bại dưới kiếm Phương Giác Nhàn”.
Hồi 46: Trận chiến trong căn nhà gỗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s