The gun – Fuminori Nakamura

the-gun

Nishikawa, sinh viên đại học, phát hiện thi thể một người đàn ông và khẩu súng bên bờ sông. Không những không báo cảnh sát, cậu còn nhặt khẩu súng chiếm làm sở hữu riêng, từ đó khơi dậy những dục vọng đen tối sâu thẳm trong lòng.

***

Cùng tác giả với The Thief (Kẻ Móc Túi), cuốn sách mà Heen không thể nào ưa được, và Heen cũng không thích The Gun nốt, nhưng ít ra không phản cảm như đối với The Thief, ít ra vẫn có thể một chút thông cảm đối với nhân vật chính – một kẻ lẽ ra không đáng thông cảm.

Vẫn giọng văn u ám so-deep, vẫn miêu tả tâm lý kẻ phạm tội, nhưng… có vẻ như Heen không hợp với tác giả này.

Cá nhân: 5.8/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s